SPLOŠNI POGOJI NAJEMA

verzija 10-06-2019 “Hiša Vukan” Kajžar 33a, 2275 Miklavz pri Ormozu

Uporaba
 • Splošni pogoji veljajo za rezervacije in dogovore počitniške hiše “Hiša Vukan”, ki se nahaja na naslovu Kajžar 33a 2275 Miklavž pri Ormožu v Sloveniji
 • V teh splošnih pogojih izraz “najemnik” pomeni: osebo, ki sklene z nami dogovor o najemu počitniške hiše.
 • Splošni pogoji poslovanja veljajo ne glede na vaše (predhodno) sklicevanje na lastne pogoje. Zavračamo vse splošne pogoje, na katere se sklicujete ali jih uporabljate.
 • Dogovori, ki odstopajo od naših splošnih pogojev, so veljavni le, če so dogovorjeni pisno.
Rezervacija
 1. Opravljamo samo rezervacije za osebe, ki so stare 18 let ali več let. Rezervacije oseb, mlajših od te starosti, niso veljavne.
 2. Po opravljeni rezervaciji boste od nas v roku 5 dni prejeli potrdilo, splošne pogoje najema in račun. Prosimo, da preverite, če so podatki na teh dokumentih pravilni in nas takoj obvestite o morebitnih netočnostih. Če je od dneva rezervacije preteklo 10 dni in od nas še niste prejeli potrdila, vas prosimo, da nas takoj kontaktirate, v nasprotnem primeru ni mogoče uveljavljati rezervacije.
 3. Dogovor bo sklenjen med vami in nami, ko vam bomo potrdili rezervacijo. Sporazum se nanaša na najem počitniške hiše za rekreacijsko uporabo, ki je po svoji naravi kratkotrajna.
Plačilo
 1. Prosimo vas, da nam 25% zneska nakažete v 14 dneh po datumu izdaje računa. Preostalih 75% morate plačati en mesec pred datumom prihoda. Če je vaša rezervacija opravljena 1 mesec pred datumom prihoda, morate poravnati celoten (100%) znesek takoj po prejemu računa.
 2. Depozit in / ali plačilo je potrebno prenesti na IBAN: SI56 0235 8199 4308 831 na ime Vukan Nataša v Murski Soboti, Slovenija, navedite številko računa.
 3. S plačilom delnega ali celotnega zneska potrjujete, da ste prebrali splošne pogoje najema in se z njimi tudi strinjate. Najem se avtomatično konča po dogovorjenem obdobju.
 4. V primeru zamude plačila fakturiranega zneska, boste v plačilni zamudi takoj po poteku plačilnega roka. V tem primeru si pridržujemo pravico do odpovedi rezervacije in odpovedi pogodbe.
Polog
 1. Kavcija znaša 200,00 €. Depozit je namenjen zagotavljanju škode in / ali stroškov – v najširšem pomenu besede – ki so posledica neizpolnjevanja obveznosti najemnika kot dobrega najemnika in osebe, ki spremlja najemnika.
 2. Polog mora biti plačan skupaj s prvim zneskom najemnine. V primeru, da depozit ni plačan, lahko najemniku onemogočimo dostop do počitniške hiše. Če depozita ne plačate, imamo tudi pravico prekiniti pogodbo s takojšnjim učinkom.
 3. Depozit ali preostanek njegovega zneska povrnemo najemniku po poravnavi zahtevkov (škoda na zalogi / počitniških domovih in / ali drugih stroških) v 14 dneh po odhodu. Vsi (dodatni) odškodninski zahtevki s tem nadomestilom ne bodo preklicana.
Tipka za sprejem
 1. En teden pred datumom prihoda in po plačilu celotnega zneska računa bo najemnik prejel po e-pošti ali po whats-app aplikaciji kodo. S to kodo lahko dostopate do nepremičnine preko aplikacije (Nuki). Tega dostopa ni mogoče prenesti. Najemnik nima pravice zadržati ključa (ki je na vratih) ali ga podvajati iz kakršnega koli razloga. Če najemnik to stori, mora plačati globo v višini 500 evrov. Ključ do počitniške hiše je na voljo pri nas. Ključ ostaja v naši lasti. V primeru izgube, kraje ali kakršnega koli drugega načina izgube ključa najemnik dolguje 100 EUR.
 2. Vsi stroški, ki nastanejo, ker nepremičnine ne boste dali pravočasno na razpolago (po 10.00 zjutraj), vam bomo zaračunali. Predmete, ki jih najdemo po odhodu, bomo shranili za razumno obdobje, vendar za to ne prevzemamo nobene odgovornosti. Pošiljanje je možno samo na vaše stroške.
Odpoved

Odpoved od najemnika mora biti vedno v pisni obliki (po pošti ali po elektronski pošti). Veljajo naslednja pravila:

 • Predplačila se ne bodo vrnila, če bodo preklicana.
 • Odpovedana do 42 dni pred prihodom, se zaračuna 25% zneska najemnine.
 • Odpovedana do 28 dni pred prihodom, se zaračuna 50% najemnine
 • Odpovedi od 7 dni do dneva prihoda se zaračuna 100% najemnine.
 • Če niste prispeli v 24 urah po dogovorjenem datumu brez predhodnega obvestila, se to šteje za preklic in zapadlo je 100% najemnine.
 • V primeru odpovedi z naše strani, bo vsak že plačan znesek povrnjen.
Bivanje v počitniški hiši

Teden: sobota (od 15.00h) do sobote (10.00h)

 • Na dan prihoda lahko uporabljate počitniški hišo od 15. ure naprej. Na dan odhoda morate počitniško hišo zapustiti ob 10.00 uri.
 • Počitniška hiša je nekadilska. Kajenje je dovoljeno zunaj na terasi.
 • Na prostem se ne sme uporabljati odprtega ognja.
 • Hišni ljubljenčki niso dovoljeno\i.
 • Cena najema ne vključuje končnega čiščenja in vključuje posteljnino.
 • Dovoljena je uporaba roštilja z razpoložljivim bbq (ta mora biti čist pred odhodom iz hiše). Vključena je uporaba vode in elektrike, vendar zahtevamo, da jo uporabljate zmerno.
 • Podnajem ali najem je izrecno prepovedan.
 • Bivanje več ljudi v počitniški hiši, kot je bilo dogovorjeno pri rezervaciji oziroma več kot 8 oseb, ni dovoljeno brez našega dovoljenja, razen če ni pisno dogovorjeno drugače. Kršitev teh pravil lahko povzroči predčasno prekinitev najema z naše strani, brez vračila najemnine.
 • Premikanje omar in postelj ter avdio ali televizijske opreme ali katerega koli dela notranjega inventarja – razen posod, kozarcev in jedilnega pribora za vaš obrok zunaj – ni dovoljeno.
Odgovornost / pritožbe / škoda
 1. Najemnik in drugi uporabniki so v ustreznem obdobju najema v najemni počitniški hiši polno odgovorni za vso škodo, ki je nastala v hiši, na inventarju in vseh predmetih, ki spadajo v najemni objekt, razen če lahko najemnik in drugi uporabniki dokažejo, da škode niso storili sami. Zato priporočamo, da ob prihodu temeljito pregledate počitniško hišo in napake in pomanjkljivosti na inventarju pregledate . Če opazite kakršnokoli škodo ali napako, nam morate to takoj sporočiti.
 2. Za krajo, izgubo ali poškodbo blaga ali oseb kakršne koli narave, med ali zaradi bivanja v počitniškem domu ne prevzemamo nobene odgovornosti. Za gradbene aktivnosti na dostopnih in glavnih cestah in podobno v bližini najetih počitniških hiš ne prevzemamo nobene odgovornosti. V primeru, da tehnična oprema, pripomočki ne delujejo ali da internet ne deluje ali delno ne deluje, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
 3. Stroški običajnega vzdrževanja in popravila napak so na naš račun. Če pride do napak, nas mora najemnik takoj obvestiti in slediti našim navodilom, kolikor je to mogoče. Stroške, ki jih ima najemnik v zvezi s tem, bo najemnik povrnil z predložitvijo računov.
 4. Počitniška hiša ima (brezžično) internetno povezavo, ki jo lahko uporabi najemnik. Za to velja naslednje: v Sloveniji je strogo prepovedano nezakonito nalaganje ( download / upload ali stream) iz interneta! Obstajajo visoke kazni in je strogo nadzorovana. Najemnik je odgovoren za lastno uporabo interneta in v primeru izrečene kazni, se kazen zaračuna najemniku. Osebni podatki najemnika / storilca so na voljo na zahtevo organov / imetnikov avtorskih pravic. Vsi stroški, ki jih bo imel najemodajalec v zvezi s tako kršitvijo, bodo izterjani od najemnika.
 5. Če še vedno želite vložiti pritožbo, jo morate predložiti pisno in z razlogi v roku 14 dni po zapustitvi počitniške hiše.
Odhod in končno čiščenje

V Sloveniji se uporablja stroga shema ločevanja odpadkov. Najemnik mora poskrbeti za ločevanje odpadkov, kot je navedeno na zabojnikih za odpadke. Najemnik je brez sodnega posredovanja odgovoren za vse kazni, stroške, škodo, ki jo je lastnik utrpel v primeru neupoštevanja navodil glede ločevanja odpadkov. Počitniška hiša mora biti zapuščena na naslednji način:

 • Pustite hišo čisto
 • Vse je čisto, oprano, posušeno in zloženo v omare
 • Prevleke in posteljnina na tleh ob postelji
 • Pomivalni stroj in hladilnik pustite čist in prazen
 • V omarah ne puščajte hrane
 • Pospravite blazine vrtnega pohištva v hišo in zavarujte vrtno pohištvo z verigo in ključavnico
 • Izpraznite kante za smeti (v posodah)
 • Poročajte o kakršni koli poškodbi in / ali poškodbi najemodajalca.
Veljavna zakonodaja

V vseh teh pogojih in določbah iz najemne pogodbe / hišnih pravil in morebitnih sporov, ki izhajajo iz tega, se uporablja samo slovensko pravo.